Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace

Základní informace

Pečovatelská služba (PS) je služba poskytovaná občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jejich situace tedy vyžaduje  pomoc jiné fyzické osoby ve Křemži. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v pracovních dnech, v domácnostech osob a za finanční úhradu. Pečovatelská služba zachovává důstojný život těch, kteří ji využívají, je bezpečná a odborná.

 Služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav anovelizací a vyhlášky č. 505/2006/ Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací. Provozovatelem je městys Křemže. Středisko Pečovatelská služba bylo zřízeno na dobu  neurčitou, tudíž není plánováno ukončení poskytování služby.

 Cílem pečovatelské služby je pomáhat a seniory a zdravotně postižené občany Křemže v rozvoji dle jejich možností, schopností a soběstačnosti. Snažíme se umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům  vést v maximální možné míře obvyklýzpůsob života v jejich přirozeném prostředí, čili tam, kde žijí a jsou obklopeni svými blízkými a známými.

Okruh osob, kterým je PS poskytována:

  • senioři a zdravotně postižení občané bydlící na území Křemže, kteří jsou schopni sebeobsluhy, ale bez pomoci druhé osoby nezvládají zajištění chodu domácnosti, zajištění stravy a osobní hygieny
  • senioři a zdravotně postižení občané bydlící na území Křemže, kterým rodinní příslušníci pomáhají zajišťovat chod domácnosti, ale chodí do zaměstnání

PS není poskytována, jestliže:

  • PS není schopna poskytnout službu, o kterou senior nebo zdravotně postižený občan žádá
  • má PS naplněnu kapacitu a nemůže tudíž poskytnout službu, o kterou senior nebo zdravotně postižený občan žádá
  • zdravotní stav seniora nebo zdravotně postiženého občana vyžaduje zajištění nepřetržité péče (domov pro seniory nebo trvalá péče rodinnými příslušníky)
  • to vylučuje fyzický apsychický stav klienta - bacilonosič, užívání návykových látek (alkohol, drogy), nepřizpůsobivost, agresivní chování.

V případě zájmu nás kontaktujte