Změna velikosti písma

Domov s pečovatelskou službou

Pečovatelská služba (PS) je služba poskytovaná občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jejich situace tedy vyžaduje  pomoc jiné fyzické osoby ve Křemži. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v pracovních dnech, v domácnostech osob a za finanční úhradu. Pečovatelská služba zachovává důstojný život těch, kteří ji využívají, je bezpečná a odborná.

Zobrazit více

FOTO 1-min.png

FOTO 2-min.png