Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby

Poskytované služby

Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná v domácím prostředí klienta. Podporuje soběstačnost, aktivní způsob života uživatele, právo na důstojné stáří a snaží se umožnit co nejdelší pobyt v přirozeném prostředí. Služba je poskytována v předem dohodnutém a naplánovaném rozsahu. Pečovatelská služba neposkytuje zdravotnické úkony a jednorázový sezónní úklid.

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytovat osobám, jež spadají do cílové skupiny poskytovatele a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, pomoc a podporu umožňující setrvat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí a žít způsobem, na který byli doposud zvyklí.

Cílová skupina

Pečovatelská služba je poskytována osobám, jejichž stav z důvodu snížené soběstačnosti vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o tyto skupiny osob:- Senioři (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu) - Chronicky nemocní a osoby se zdravotním postižením (tj. osoby, jimž byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v průběhu rekonvalescence) - Rodiny, kde se současně narodily tři a více dětí

Cíle

Hlavním cílem služby je poskytovat péči tak, aby byla zachována kvalita, důstojnost, dosavadní styl života a sociální kontakty klienta.

Dílčí cíle:- Spokojený klient- Prostřednictvím poskytované služby naplnit individuální potřeby klienta - Podpořit klienta v udržení si soběstačnosti a sebě obslužnosti co nejdéle- Umožnit klientovi žít co nejdéle v přirozeném sociálním prostředí, účastnit se společenského dění, být v kontaktu s rodinou, udržovat si či vytvářet nové sociální vazby a vztahy

Metody měření naplňování cílů - Dotazníky – dle potřeby zaměřené na určitou službu, či dotazník na komplexní poskytování pečovatelské služby - Rozhovory – s jednotlivými klienty, rodinnými příslušníky, známými- Supervize- Podněty, nápady samotných pracovníků (v průběhu poskytování služby, na poradách..)

Doba poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba se v Křemži poskytuje ve vymezeném čase od pondělí do pátku, v době od 7.00 do 15:00 hodin v domácnosti uživatele. V okolních osadách je služba poskytována od pondělí do pátku, v době od 8.00 do 14.30 hodin. Čas, četnost a rozsah služeb se sjednává s uživatelem individuálně, vždy podle jeho potřeb a s ohledem na rozsah nabízených služeb a možnosti poskytovatele.

Poskytované služby

Služby: - jsou poskytovány s důrazem na rovný přístup ke klientům - jsou nastavovány individuálně a pružně se přizpůsobují měnícím se potřebám jednotlivých uživatelů. - jsou poskytovány tak, aby respektovaly potřeby, osobnost jedince a lidská práva, podporovaly individualitu klienta a jeho nezávislost- jsou realizovány na základě efektivního nastavení pracovního procesu příslušných pracovníků.  - jsou poskytované personálem, který se pravidelně vzdělává, účastní se supervizí- se řídí vnitřními pravidly a nařízeními (viz přílohy)Dodržováním zásad vytváří poskytovatel podmínky pro svobodné uplatnění vlastní vůle uživatele při řešení nepříznivé sociální situace.

Žádost ke stažení níže, ve formátu pdf zde. 

Nabídka služeb a sazebník úhrad

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 

a) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

1 hodina / 130 Kč

b) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

1 hodina / 130 Kč

c) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

1 hodina / 130 Kč

d) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

1 hodina / 130 Kč

 

 

2. Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 

a) Pomoc při úkonech osobní hygieny

1 hodina / 130 Kč

- výměna plenkových kalhotek

1 hodina / 130 Kč

b) Pomoc při použití WC

1 hodina / 130 Kč

c) Pomoc při základní péči o vlasy

1 hodina / 130 Kč

d) Pomoc při základní péči o nehty

1 hodina / 130 Kč

   

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 

( oběd všední den 61 Kč, oběd víkend 85 Kč )

 

a) Dovoz nebo donáška jídla

1 úkon / 25 Kč

b) Pomoc při přípravě jídla a pití

1 hodina / 130 Kč

c) Příprava a podání jídla a pití

1 hodina / 130 Kč

 

 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

a) Běžný úklid (luxování, vytírání, utření prachu, stlaní lůžka)

1 hodina / 130 Kč

- Mytí nádobí

1 hodina / 130 Kč

- Vynesení odpadků

1 hodina / 130 Kč

b) Údržba domácích spotřebičů

1 hodina / 130 Kč

c) Velký úklid (sezónní úklid, mytí oken)

1 hodina / 130 Kč

d) Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva

1 hodina / 130 Kč

e) Běžné nákupy (2 x za týden)

1 hodina / 130 Kč

f) Nutné pochůzky ( lékárna, pošta)

1 hodina / 130 Kč

g) Velký nákup (př. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)

1 úkon / 110 Kč

h) Praní osobního prádla

1 pračka (5kg) / 60 Kč

žehlení osobního prádla

1 kg / 30 Kč

ch) Praní ložního prádla

1 pračka (5kg) / 60 Kč

žehlená ložního prádla

1kg / 30 Kč

   

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 

a) doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci ..

1 hodina/ 130 Kč

b) doprovázení dětí do školy, k lékaři

1 hodina/ 130 Kč

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Uvedené výše úhrad jsou v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v pl. znění. Úkony s hodinovou sazbou se účtují podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění péče včetně času stráveného docházkou u uživateli. Pokud poskytování služby netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

V případě zájmu nás kontaktujte